Digital Mediabyrå Eskilstuna

Vad är en SEO analys?


En SEO-analys är en undersökning av en webbplats för att utvärdera hur väl den optimeras för sökmotorer. Syftet är att identifiera styrkor och svagheter i webbplatsens SEO och ge rekommendationer för förbättring. En omfattande SEO-analys kan omfatta olika aspekter av webbplatsen, inklusive tekniska, innehållsmässiga och länkrelaterade faktorer.

Vilka verktyg kan jag ta hjälp av i en SEO-analys?

Det finns flera olika verktyg att använda för att analysera din SEO på din webbplats. Exempelvis kan du använda Google Search Console för att identifiera vilka sökord webbplatsen syns på och se om rätt sida rankar för det specifika sökordet du vill att den ska rankas på. Detta hjälper till att anpassa innehållet och sidstrukturen för att ytterligare förbättra rankingen. Google Search Console ger dig även information om eventuella tekniska problem på din webbplats, till exempel crawl-fel, indexering och säkerhetsproblem. Det hjälper dig att identifiera och åtgärda potentiella problem som kan påverka din webbplatsprestanda och synlighet. Google Search Console är också ett bra verktyg att använda för att utvärdera din of-page SEO. Här kan du se information om länkar till din webbplats. Det inkluderar vilka webbplatser som länkar till dig och vilka sidor som länkar mest. Detta kan vara användbart för att utvärdera din webbplats auktoritet och för att identifiera möjliga länkbyggnadsstrategier.

Ytterligare ett verktyg att använda för detta är google pagespeed. Google PageSpeed är ett verktyg och en uppsättning riktlinjer från Google som fokuserar på att mäta och förbättra prestandan för webbplatser. PageSpeed Insights är ett verktyg från Google där du kan analysera hastigheten på din webbplats och få förslag på förbättringar. Besökare tenderar att stanna längre på webbplatser som laddar snabbt, vilket kan minska avvisningsfrekvensen och öka antalet sidvisningar. Google använder webbplatsens laddningstid som en av de många faktorerna för att bestämma sökresultatens rangordning. En snabbare webbplats har därför potential att rankas högre i sökresultaten. Om din webbplats laddar långsamt riskerar du att dina besökarna bli frustrerade och lämnar sidan innan den har laddats klart. En snabb laddningstid minskar risken för att dina besökare ska hoppa av (bounce) och ökar chansen att de stannar och interagerar med ditt innehåll.

Google har även en särskild betoning på mobilvänlighet och belönar webbplatser som är optimerade för mobila enheter. Här är Google PageSpeed Insights ett väldigt användarvänligt verktyg att ta hjälp av då det ger konkreta förslag på hur du kan förbättra din webbplats mobilprestanda och göra den mer användarvänlig för surfplattor och mobiltelefoner.

För att förbättra din webbplatsens prestanda enligt Google PageSpeed-rekommendationer kan du genomföra olika åtgärder, såsom komprimering av bilder, minifiering av CSS och JavaScript, användning av cachning och optimering av serverresponstider. Att följa dessa riktlinjer kan resultera i en snabbare, mer responsiv och användarvänlig webbplats, vilket i sin tur kan gynna både användarupplevelsen och sökmotorrankningen.

Hur gör man en SEO-analys från grunden?

Att genomföra en SEO-analys av din hemsida är en viktig process för att förbättra din webbplats synlighet och prestanda i sökmotorer som Google. Här är en steg-för-steg guide för att hjälpa dig komma igång:

 1. Fastställ dina mål: Innan du börjar med analysen är det viktigt att ha tydliga mål. Vad försöker du uppnå med din webbplats? Ökad trafik, bättre konverteringsfrekvens eller något annat? Dina mål kommer att vägleda din analys och hjälpa dig att prioritera åtgärder.
 2. Sökordsforskning: Identifiera relevanta sökord och fraser som är kopplade till din verksamhet och innehåll. Använd verktyg som Google Keyword Planner, Ahrefs, eller SEMrush för att hitta sökord med hög sökvolym och låg konkurrens.
 3. Teknisk analys: Granska den tekniska strukturen och prestandan för din webbplats. Se till att den är mobilvänlig (responsiv), har snabba laddningstider, och att URL-strukturen är logisk och användarvänlig.
 4. Innehållsanalys: Utvärdera kvaliteten på ditt webbplatsinnehåll. Kontrollera om du har relevant och högkvalitativt innehåll som svarar på användarnas frågor och behov. Se till att dina valda sökord naturligt integreras i ditt innehåll.
 5. On-page SEO-analys: Granska varje sida på din webbplats och optimera dem individuellt. Kontrollera om dina valda sökord finns i metatitlar, rubriker (H1, H2, osv.), och i den löpande texten. Se till att bilderna är optimerade med relevanta alt-taggar.
 6. Off-page SEO-analys: Bedöm din webbplats externa faktorer, som till exempel backlinks. Kontrollera att du har högkvalitativa länkar från auktoritativa webbplatser och att det inte finns skadliga länkar som kan påverka din webbplats negativt.
 7. Lokal SEO (om relevant): Om din verksamhet är lokal, se till att din lokala SEO är optimerad. Detta inkluderar att ha en korrekt företagsprofil på Google My Business och att ha konsekvent lokal information på din webbplats.
 8. Användbarhetsanalys och användarupplevelse: Bedöm hur användarvänlig din webbplats är. Se till att användarna enkelt kan navigera, hitta information och att sidorna laddar snabbt. Överväg även att använda verktyg som Google Analytics för att spåra användarbeteende.
 9. Säkerhetsanalys: Kontrollera att din webbplats är säker och skyddad mot skadlig kod. Använd HTTPS-protokollet och håll ditt CMS och plugins/teman uppdaterade.
 10. Rapportera och åtgärda: Sammanställ resultaten av din analys och prioritera de åtgärder som behöver genomföras. Skapa en handlingsplan för att åtgärda eventuella problem och förbättra din webbplats.
 11. Upprepa: SEO är en kontinuerlig process. Upprepa analysen regelbundet och fortsätt att optimera din webbplats baserat på nya trender och användardata.
 12. Använd verktyg och resurser: Det finns flera SEO-verktyg och resurser tillgängliga, såsom Google Search Console, Google Analytics, och SEO-plug-ins (om du använder WordPress). Dessa kan hjälpa dig att övervaka och förbättra din webbplats prestanda.

Tänk på att SEO är en långsiktig strategi, och resultaten kan ta allt från några veckor till månader att uppnå. Genom att kontinuerligt optimera din webbplats och hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom SEO, kan du öka din webbplats synlighet och nå dina mål. Om du är osäker på hur du ska genomföra analysen, eller om du rent av inte har tid med det, då kan det vara värt att överväga att anlita en professionell SEO-byrå Eskilstuna för hjälp.

Similar Posts